Presentatie

Een goede conservatie/restauratie wordt voorafgegaan door een materiaalstudie zodat een geschikte behandeling met de gepaste materialen kan worden gebruikt. Deze studie kan boeiende informatie opleveren voor de eigenaar alsook voor de geschiedenis. Het welzijn van het object primeert waardoor er een constant streven is naar een langdurig bestaan. Er worden telkens reversibele materialen gebruikt zodat alle herstellingen ten allen tijde kunnen worden verwijderd. Dit staat vermeld in onze ethische code (E.C.C.O. – European Confederation of Conservator/restorers Organisations) dat strikt wordt gevolgd. Voor elke restauratie wordt er een uitgebreid verslag gemaakt met foto's van vóór, tijdens en na de behandeling. Bijscholen is noodzakelijk om up-to-date te blijven met de nieuwe methoden/materialen en wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde schadeoorzaken.


Scholing en achtergrond


Ik volgde de opleiding 'Conservatie en restauratie van boeken en archief'. CORES - het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief - is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge en Syntra West. In deze opleidingen worden activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mede met de expertise van deze partners gebundeld ten gunste van de erfgoedsector. Daarnaast ben ik afgestudeerd als behoudsmedewerker in de erfgoedsector aan de Bibliotheekschool van Gent. Via deze opleiding ben ik op de hoogte van diverse materiaalsoorten (zoals hout, metaal, plastic, etc.), de schadeoorzaken die deze kunnen vertonen en hoe ze te behandelen.